Производство чистой и лабораторной воды с гарантией и традициями

csenderu

Каталог продукции

Новости

Насосы с механическим уплотнением

Содержание > Каталог продукции > Насосы с механическим уплотнением
26b6da07c97c7e0672343b2924d48930_w120

Производительность от 4,8 до 57 м 3/час, высота напора от 9 до 50 м водяного столба. Центробежные насосы типа A производит WATEK s.r.o, при участии французской фирмы SIEBEC, которая имеет долгие традиции в производстве качественных насосов и фильтрационных аппаратов для перекачивания и фильтрации агрессивных жидкостей.

A 27, A 30, A 31, A 32, A 33

Производительность 4,8 - 57 м3/час, высота напора 9 - 50 м вод. ст.

Корпус насос а типа A 18 - A 30 изготовлен из полипропилена (PP) или поливинилиденфторида (PVDF), уплотнения - EPDM или FPM ( Витон). Корпус насоса скреплен восемью легко доступными болтами. Эти насосы - самовсасывающие после первого заполнения насоса и трубопровода жидкостью. Подключение насосов возможно шланговыми насадками, насадками с фланцем, насадками с накидной гайкой, или по требованию возможно иное подключение.

Технческие параметры

  • Загрузить – Насосы с механическим уплотнением

Použití: povrchové úpravy, čerpání chemikálií, úpravny vody, papírenský průmysl, zemědělství, výroba kosmetiky, mořská voda, hutnictví.

Typ A31, A32, A33

Výkon až 57 m3/h, výtlačná výška až 50 mvs.

Čerpadla na chemické látky typu A31, A32, A33 mají těleso čerpadla vyrobené z litiny vyložené plastem, ostatní díly jsou z polypropylenu (PP). Připojení sacího a výtlačného potrubí je přírubami.

Použití: povrchové úpravy, čerpání chemikálií, úpravny vody, papírenský průmysl, zemědělství, výroba kosmetiky, mořská voda, hutnictví.

Typ A31P, A32P, A33P

Výkon až 56 m3/h, výtlačná výška až 42 mvs.

Čerpadla na chemické látky typu A31P, A32P, A33P mají těleso čerpadla a ostatní díly vyrobené z polypropylenu (PP). Standardní připojení těchto chemických čerpadel je pomocí hadicových nátrubků, na žádost pomocí nátrubků s převlečnými maticemi nebo nátrubků s přírubami.

Použití: povrchové úpravy, přečerpávání, čerpání chemikálií, úprava vody, papírenský průmysl, zemědělství, potravinářský průmysl, výroba kosmetiky, chov ryb, hutnictví.

Форма запроса

Отправить