Výroba čisté a laboratorní vody se zárukou a tradicí

csenderu

Katalog produktů

Aktuality

Pro laboratoře

Přístroje slouží k přípravě čisté a ultračisté vody pro laboratorní a analytické účely. Využívají nejmodernější technologie - reverzní osmózu, iontoměniče, směsné iontoměniče MIX-BED, elektrodeionizaci (EDI). Poskytují nesrovnatelně kvalitnější produkt v porovnání s klasickými metodami jako např. tepelnou destilací. Výhodou jsou nízké náklady na úpravu vody i údržbu systému. Vyprodukovaná demi voda - demineralizovaná voda odpovídá normám ISO 3696 – typ I,II a III; normám ASTM – typ I, II , III, IV, normám NCCLS – typ I, II, III a dalším.

Použití

  • Zdravotnictví - Klinická biochemie, Sterilizace, Hematologie
  • Farmacie - Lékárny, Výroba léků
  • Chemické laboratoře - Odměrná analýza, Chromatografie, Polarografie, Fotometrie, Spektrální analýza, Instrumentální analýza
  • Školní laboratoře
obrázek066

DEMIWA - jednoduché přístroje pro přípravu laboratorní čisté vody

Řada jednoduchých přístrojů pro laboratorní přípravu velmi čisté vody o výkonu 3 - 10 l/hod reverzní osmózou. Přístroje jsou určeny pro přípravu demi vody - demineralizované vody z pitné vody reverzní osmózou s vodivostí pod 1 µS/cm a výkonu 3 - 10 l/hod. Kvalitu výstupní demi vody je možno sledovat na zabudovaném měřidle vodivosti.

obrázek09

DIWA - poloautomatické přístroje pro přípravu laboratorní čisté vody

Řada přístrojů pro laboratorní přípravu velmi čisté vody na bázi reverzní osmózy, vhodná pro běžné analytické účely s výkonem 3 - 15 l/hod. Řada přístrojů pro přípravu demineralizované vody - destilované vody z pitné vody reverzní osmózou s vodivostí pod 1 µS/cm a výkonu 3 - 15 l/hod, přičemž kvalitu výstupní vody je možno sledovat měřidlem vodivosti.

obrázek11

EWA 20 - stavebnicová řada přístrojů pro výrobu ultračisté vody

Produktem je demi voda splňující svou kvalitou nejnáročnější požadavky pro analytické účely (18,2 MΩ/cm, min. obsah T.O.C. atd.). Výkon 20 l/hod. Přístroje jsou určeny pro laboratorní přípravu ultračisté vody s kvalitou produktu 18,2 MΩ/cm a minimálním obsahem T.O.C. látek, přičemž vstupní voda je reverzně osmotická voda max. 10 µS/cm.

Poptávkový formulář

Odeslat