Výroba čisté a laboratorní vody se zárukou a tradicí

csenderu

Katalog produktů

Aktuality

Pro průmysl

Stavebnicová řešení sestav zařízení umožňují přípravu čisté vody v množství i kvalitě přesně dle Vašich potřeb (filtrace vody, změkčení vody, demi voda, speciální technologie). Cirkulačním čištěním vybraných oplachových vod ionexovými technologiemi dokážeme vrátit oplachové vody zpět do provozu. Ionexové technologie aplikujeme také na dočišťování odpadních vod od těžkých kovů. Volbou použité technologie a zařízení vyřešíme Vaše požadavky na množství a kvalitu upravené vody.

Použití

  • Galvanizovny, lakovny
  • Biotechnologie
  • Potravinářský a lihovarnický průmysl
  • Výroba kosmetických přípravků
  • Kotelny a topné systémy
  • Chlazení a zvlhčování
  • Příprava řezných emulzí
  • Elektronika
  • Cirkulační čištění oplachových vod
  • Dočišťování odpadních vod od těžkých kovů
obrázek04

DEMI - zařízení pro přípravu technologické demi vody na bázi reverzní osmózy

Zařízení pro přípravu demi vody reverzní osmózou s výkonovými a kvalitativními parametry dle požadavku zákazníka. Reverzně osmotické stanice DEMI připravují demineralizovanou vodu z předupravené surové vody (filtrace, odželezňování, odmanganování, změkčení vody, dechlorace atd.). V případě požadavku je možno stanice dodat jako dvoustupňové, případně vybavit dočišťovací elektrodeionizační jednotkou nebo směsným ionexem MIX-BED.

d2a4a81952148b6ce25ca66f86efca60_w120

EDI elektrodeionizace

Elektrodeionizace (EDI) je nová moderní technologie (ionexy vložené do elektrického pole) a k přípravě demi vody s velmi nízkou vodivostí. Proces elektrodeionizace (EDI) se aplikuje jako koncový stupeň dočištění demi vody vyrobené například reverzní osmózou. Produktem je demi voda s vodivosti 10 - 15 MΩ/cm. Jedná se o nízkoenergetický proces, kdy iontoměniče jsou kontinuálně regenerovány v elektrickém poli. To zajišťuje nepřetržitou produkci demineralizované vody s konstantní kvalitou bez potřeby chemické regenerace ionexové pryskyřice.

Poptávkový formulář

Odeslat